Framtidens Lappviken

Efter vårens och sommarens intensiva kamp för bevarandet av Lappviken som ett gemensamt rum är det dags att blicka framåt. Hurdan verksamhet skulle bäst passa på området och vem borde vara ägare av de gamla sjukhusbyggnaderna? Hur kan vi bäst trygga områdets unika kultur- och vårdhistoriska karaktär och bevara den värdefulla parken för kommande generationer? På vilket sätt borde staden öppna planeringen av Lappvikens framtid så att invånarnas röster och sakkunnigas utlåtanden inkluderas och beaktas under processens gång?

Nu är tiden inne för att berätta om din dröm gällande Lappvikens framtid! Under hösten 2020 pågår projektet Framtidens Lappviken (Tulevaisuuden Lapinlahti) som Pro Lappviken förening för mental hälsa driver. Bekanta dig med videorna från startseminariet för Tulevaisuuden Lapinlahti -projektet 14.10.2020, läs bloggtexter i anslutning till temat, svara på enkäten om hur området borde utvecklas och läs om hur du kan vara med och påverka. Tyvärr är materialet på finska, men du kan gärna svara på svenska i enkäten och kontakta verksamhetsledaren Nonni Mäkikärki på svenska för mer information!

Se också vilka slags tankar dagisbarnen har om Lappviken! Läs också min bloggtext om Lappvikens framtid och om hur Lappviken kunde vara det tredje benet i den kreativa triangeln Kabelfabriken – Maria01 – Lappviken (här ett citat ur texten i översättning):

I den här triangeln skulle Lappviken vara den förenande länken mellan kultur- och social- och hälsosektorn, en plats där man utvecklar nya sektoröverskridande metoder och samarbeten för att främja delaktighet och välmående genom kultur och konst. Samarbetet med kulturaktörerna på Lappviken och med de andra kulturarbetarna inom “Gräsvikens triangel” kunde underlätta skapandet av en konstnärsstig för konstnärer med en funktionsvariation och samarbetet kunde även ge t.ex. unga som riskerar utslagning, asylsökande och långtidsarbetslösa en mångsidig kontakt med arbetslivet och erfarenhet av evenemangsproduktion.

Det material som samlas in genom enkäten, intervjuer och olika evenemang under hösten överräcks i slutet av året (2020) till de utredningspersoner som staden utser för Lappviken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s