Rätten till en toalett

I fredags firade jag releasen av min bok Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd på Lappviken. Det var en fin fest – varm, intim, hjärtlig. Klockan 23 packade vi ihop och lämnade Lappviken. När vi närmade oss porten såg vi hur en bil stannade just utanför porten och en man klev ut, vek av en bit mot hundarnas rastplats, urinerade och gick tillbaka till bilen.

Platsen mannen urinerade på var välvald och använd av många andra. Samma plats föreslås även för en allmän, hinderfri toalett i den pågående röstningen för de projekt som ska genomföras inom ramen för Helsingfors deltagande budgetering. Förslaget är ett av de två förslag gällande Lappviken som lämnades in och det enda som gick vidare till röstning. Det andra förslaget, som handlade om att förbättra tillgängligheten på parkområdet, stupade på startsträckan eftersom staden inte vill göra några omfattande åtgärder på området innan beslutet gällande områdets framtid är taget. Men förslaget om en tillgänglig toalett just utanför Lappvikens parkområde gick vidare. Platsen för toaletten är med tanke på besökare optimal – den befinner sig längs den centrala cykel- och promenadleden mellan Kampen, Sandudd och Gräsviken och i korsningen mellan Lappviken, de olika gravgårdarna och hundarnas rastplats.

Utan toalett, inget nöje

Under de senaste två åren då coronan begränsat stadsbornas livsutrymme och då Lappvikens sjukhus har varit extra mycket i media, har också parkens popularitet ökat. Varje dag har hundratals, ibland tusentals besökare flockats i Lappvikens park – på dagarna dagisgrupper, skolklasser, familjer, pensionärer och rekreationsdagar för arbetsplatser, på eftermiddagarna och kvällarna olika hobbygrupper, picknickande vuxna samt festande ungdomar. Under årens lopp har hundratals olika evenemang, konserter och parkfester arrangerats på Lappviken som lockat nya besökare i olika åldrar. Det har varit glädjande att se hur viktig Lappvikens park varit för så många, men samtidigt har de gångna två åren också visat att området saknar den infra som krävs för att ta emot den mängd människor som nu rör sig på området.

Med tanken på parken som ett rekreationsområde är en av de största bristerna på området avsaknaden av en toalett i parken, som kunde användas fritt dygnet runt. De enda toaletter som finns i Lappviken med omnejd, hittas inne i de gamla sjukhusbyggnaderna som hyrs Lappvikens källa och Tilajakamo, och de är endast öppna under dagtid. Avsaknaden av en toalett på området innebär att stadens parkarbetare (Stara) får inleda varje lördag och söndag med att städa upp i parken där varje buskage, varje avsides hörn och gömsle har tjänat som extra toaletter med högar av papper och avföring.

En toalett är ju inte speciellt mediasexig och inte något man egentligen skulle behöva ha med i en deltagande budgetering. Helst skulle man ju vilja rösta för en guldkant i vardagen, något lite extra, något utöver det vanliga! Möjligheten att använda en toalett är ett grundläggande behov och kan vi inte besöka en toalett, har vi också svårt att njuta av olika roliga evenemang, kultur eller sammankomster av olika slag. Toalettlösheten inverkar även på parkens snygghet och omsorgen av den kräver större resurser.

Vi behöver en toalett till Lappviken och det här är din möjlighet att påverka! Hjälp oss att göra de kommande picknicksomrarna på Lappviken behagliga och stöd en hållbar använding av parken. Rösta för att alla ska ha en tillgänglig toalett att besöka när nöden infinner sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s